Tandarts Gorredijk

Website van tandartsenpraktijk Bolt te Gorredijk. Hierin wordt de missie en visie vermeld alsmede de teamsamenstelling en de behandelingen die worden uitgevoerd en hoe de afwikkeling van de nota gaat. als laatste natuurlijk de contactgegevens en de klachtenprocedure.

Disclaimer

Doelstelling van de website

Met onze website willen we informatie verstrekken over onze algemene praktijk voor tandheelkunde aan iedereen die daar naar op zoek is. Deze informatie bestaat uit een beschrijving van onze missie, visie en kwaliteit, het team, de behandelingen die wij bieden, de facturatiebeschrijving, onze huisregel en contactinformatie. We richten ons hierbij zowel op degenen die de praktijk reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze praktijk hierdoor gewekt zou kunnen worden.

Disclaimer

Tandartsenpraktijk Bolt stelt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. We kunnen echter niet garanderen dat deze informatie volledig en juist is en blijft. Bezoekers kunnen aan de verstrekte informatie geen rechten ontlenen. Zonder deskundig advies dienen op grond van de informatie op de site geen acties ondernomen te worden. Op deze website treft u verwijzingen naar externe informatiebronnen aan. Dit zijn websites die niet door Tandartsenpraktijk Bolt worden onderhouden. Tandartsenpraktijk Bolt is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik hiervan.

Privacy

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk Bolt streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In onze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Mocht u vragen hebben of uw rechten uit willen oefenen dan kunt u contact met uw praktijk opnemen.

Lees hier onze volledige privacyverklaring.

0513 - 461321

©Tandartsenpraktijk Bolt