Tandarts Gorredijk

Website van tandartsenpraktijk Bolt te Gorredijk. Hierin wordt de missie en visie vermeld alsmede de teamsamenstelling en de behandelingen die worden uitgevoerd en hoe de afwikkeling van de nota gaat. als laatste natuurlijk de contactgegevens en de klachtenprocedure.

Over ons

Dit is onze missie

Tandartsenpraktijk Bolt levert maximaal mogelijke, duurzame, esthetische tandheelkunde. Wij vinden het belangrijk dat de tandheelkunde toegankelijk is voor alle mensen - ongeacht sociale of culturele achtergrond. Onze behandelstrategie is individueel afgestemd, zodat een gezonde mond is weggelegd voor iedereen. Hierbij zetten we in op een goede functie van het gebit, de afwezigheid van tandziekten, duurzame restauratieve tandheelkunde en een optimale esthetiek. Op alle fronten maken wij de weg daar naartoe voor onze patiënten zo aangenaam mogelijk. Daarbij verwachten we vanzelfsprekend ook zelfwerkzaamheid van patiënten: tezamen zorgen we voor uw mond!

Uw lach, onze zorg.

Dit is onze visie 

Tandartsenpraktijk Bolt onderscheidt zich door de bijzondere werkomgeving, het goed communicerend teamverband, de hoge opleidingsgraad van zijn medewerkers, het gebruik van innovatieve technologie en de hoogwaardige kwaliteit van de tandheelkunde.

Onze organisatie is dynamisch, kent een heldere structuur en maakt dat wij effectief en efficiënt kunnen werken. Tegelijkertijd opereren we niet star, maar flexibel en met een natuurlijke flow. De lachende mond met mooie tanden in het logo, symboliseert waar wij naar streven: uitstekende tandheelkunde en een tevreden patiënt, in een aangename omgeving. Onze zorg houdt niet op bij uw mond. Deze waarden dragen we uit in ons gedrag naar patiënten.

Tandartsenpraktijk Bolt staat voor werkplezier, laagdrempeligheid en open communicatie.

Kwaliteit

Onze tandarts is geregistreerd in het BIG-register, wat betekent dat hij bevoegd is zijn vak uit te oefenen.

  • BIG nummer tandarts Bolt 89031227002

Meer informatie over de BIG-registratie kunt u vinden via de website van BIG.

Tandarts Bolt is aangesloten bij de beroepsvereniging ANT. Hiermee is o.a. een geldige klachtenregeling voor de patiënten gewaarborgd. Meer informatie over de ANT kunt u vinden via de website van ANT.

De tandarts is KRT geregistreerd, wat betekent dat de tandarts aan een aantal meetbare normen voldoen. Meer informatie over de KRT registratie kunt u vinden via de website van KRT.

Tandartsenpraktijk Bolt staat voor kwaliteit.

0513 - 461321

©Tandartsenpraktijk Bolt