Tandarts Gorredijk

Website van tandartsenpraktijk Bolt te Gorredijk. Hierin wordt de missie en visie vermeld alsmede de teamsamenstelling en de behandelingen die worden uitgevoerd en hoe de afwikkeling van de nota gaat. als laatste natuurlijk de contactgegevens en de klachtenprocedure.

Huisregels en privacy

Om alle werkzaamheden binnen de praktijk zo soepel mogelijk te laten verlopen, gelden er een aantal huisregels. Dit schept voor u als patiënt een helder beeld en helpt ons om ons vak zo efficiënt mogelijk te kunnen uit oefenen.


Inschrijven

 • Bij uw eerste bezoek dient u een geldig legitimatiebewijs en uw zorgverzekeringspasje te kunnen overleggen.

 • U dient een medische vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Dit kan leiden tot aanpassing van uw behandeling. Deze lijst dient dan ook naar waarheid te worden ingevuld om eventuele complicaties te voorkomen.

 • Wij verzoeken u wijzigingen in uw (medische) gegevens en die van uw eventuele kinderen, zo spoedig mogelijk door te geven aan onze receptioniste. Bijvoorbeeld een verandering van adres, telefoonnummer of zorgverzekeraar. Geef de wijziging In ieder geval door voordat de behandeling plaatsvindt.

 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen.


Afspraken

 • Wij verzoeken u om op tijd aanwezig te zijn en u te melden bij de receptie.

 • Wij werken in een zorg verlenende sector. Behandelingen kunnen daardoor weleens langer duren dan gepland. Wij vragen uw begrip hiervoor.

 • Als u een afspraak maakt, dan gaan wij er vanuit dat u deze ook nakomt. Mocht u echter toch verhinderd zijn, dan verzoeken wij u om de afspraak 24 uur van te voren af te zeggen. Dit kan per telefoon of per mail. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 • Bij het niet nakomen, te laat komen of te laat annuleren van een afspraak, zijn wij genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen. De kosten hiervoor zijn € 1,00 per minuut ingeplande tijd, met een minimaal tarief van € 25,00.

 • Deze nota wordt onder de code C90 gedeclareerd en wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

 • Indien u afspraken meerdere malen niet nakomt of deze met regelmatige frequentie afzegt, kan het zijn dat wij het vertrouwen in een goede behandelrelatie verliezen en zullen wij u uitschrijven als patiënt binnen onze praktijk. Hiervan krijgt u dan schriftelijk bericht met een vermelding wat te doen bij pijnklachten.


Nota's

 • Nota's ontvangt u via Uwnota.nl.

 • Bij niet betalen van een sommatie of aanmaning en de hieruit volgende buitengerechtelijke incassokosten (binnen de wettelijk gestelde 14 dagen betalingstermijn), zijn wij het vertrouwen in een goede behandelrelatie verloren en zullen wij u uitschrijven als patiënt binnen onze praktijk. De betalingsverplichting blijft echter wel bestaan.

 • Nota's kunnen wij na de gestelde 14 dagen, via een gerechtelijke deurwaarder aanmelden voor procedure bij de rechtbank.


Pijnklachten en/of spoedgevallen

Wij doen ons uiterste best u zo snel mogelijk van uw pijn af te helpen. Dit is voor ons alleen mogelijk als u zo vroeg mogelijk 's morgens belt. Hiervoor hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • Indien u 's morgens voor 10:00 uur belt met een pijnklacht, streven wij ernaar u dezelfde dag te helpen.

 • Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw persoonlijke situatie. Wanneer wij daar geen mogelijkheden voor hebben in onze agenda, dient u zich te conformeren aan de door ons aangeboden tijdstippen.

 • Belt u na 10:00 uur, dan kan het zijn dat wij u dezelfde dag niet meer kunnen helpen.

 • Voor spoedeisende gevallen buiten openingstijden kunt u terecht bij de spoeddienst. Het telefoonnummer bij spoedgevallen is 0900-4112008. Deze behandelingen moeten contant betaald worden. Houdt u rekening met gemiddelde kosten van ongeveer € 150. U krijgt van de dienstdoende tandarts een nota mee. Wanneer u een aanvullende tandartsverzekering heeft afgesloten, kunt u deze nota indienen bij uw verzekeraar.


Aansprakelijkheid

 • Op tandartsregelingen gelden geen garantiebepalingen. Mocht u van mening zijn in aanmerking te komen voor een coulanceregeling, neemt u dan contact met ons op. Coulance is bij voorbaat uitgesloten als de controleafspraken en onze onderhoudsadviezen niet zijn nageleefd.

 • Verlies en schade aan werkstukken te wijten aan uzelf of derden, zijn bij voorbaat uitgesloten van garantie.

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook deze niet onbeheerd achter te laten.

 


Privacy

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartsenpraktijk Bolt streeft ernaar uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij verwerking van de persoonsgegeven nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. Informatie over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u vinden in onze privacy- en cookieverklaring.

0513 - 461321

©Tandartsenpraktijk Bolt